Powered Paraglider Classes 2022-2023 Fall/Winter Season

  • Queen Creek, Arizona    October 15 Class, 2022      OPEN
  • Flagstaff, Arizona    November 3 Class 2022      OPEN
  • Queen Creek, Arizona    December 7 Class, 2022     CLOSED
  • Queen Creek, Arizona    January 15 Class, 2022     OPEN